top of page

Om Sandefjord Kunstløpklubb

Historien forteller at klubben ble opprettet en gang på 60-tallet, som en del av Sandefjord Skøiteklubb. Opp igjennom årene har den vært både mer og mindre aktiv, men ikke før Bugården Ishall ble åpnet i 2017, har vi hatt et fast tilholdssted. Klubben har vokst jevnt siden nyetableringen i 2020, og teller høsten 2022 rundt 75 aktive medlemmer.

Vi er en medlemsklubb under Norges Idrettsforbund, tilsluttet Norges Skøyteforbund og Vestfold og Telemark idrettskrets. Vi jobber etter Barneidrettsbestemmelsene, med de presiseringer som er gjort av Norges skøyteforbund (NSF) – dette kan du lese om her (Åpner ny lenke til Norges Skøyteforbund)

Organisering

Klubben ble re-etablert som selvstendig klubb i januar 2020. Styret ble valgt inn av Årsmøte i desember samme år.

Styret består av:

Leder: Merete Proos
Nestleder: Julia Villesvik


Kasserer: Miriam Himberg

Styremedlemmer: Mariko Stien, Kristine Halle Mortensen, Tatyana Strenalyuk, Milos Milosavljevic og Johanne Gillebo Paus
Klubbens e-post: sandefjordkunstlopklubb@gmail.com

Sammen med styret er det et sportslig utvalg som ledes av trener Jeanett Sannum – som sørger for en sunn og god utvikling av Sandefjord Kunstløpsklubbs sportslige tilbud.


Vi jobber etter NIFs lovnorm, gjengitt i våre vedtekter. (åpner lenke i ny fane) samt NSFs Håndbok i Kunstløp (åpner lenke i ny fane)

Klubbens mål og verdier

Som en relativt ny klubb, med oppstart i et år der koronapandemien la store begrensinger for hvordan vi kunne drive vår idrett – har vi valgt oss noen få, men gode førende prinsipper. Vi skal jobbe for en åpen og inkluderende klubb, der fokus er på skøyteglede og mestring. Vårt viktigste bidrag til dette er å ha treninger der trivsel og godt samhold er i fokus, og at alle medlemmer blir sett og hørt.
 

Vi har ingen aktive konkurranseløpere pr 2022. Foreløpig er heller ikke klubben rigget for å gjøre dette, da det krever et annet trenerapparat en hva klubben ser nødvendig å ha på nåværende tidspunkt. Får vi likevel medlemmer som ønsker å delta i konkurranser er vi behjelpelige med å sette dem i kontakt med klubber i nærheten der det er større fokus på konkurransedeltakelse.
 

For sesongen 2022/23 er vårt hovedmål å bygge et godt breddegrunnlag, med medlemmer i fra alle aldre, kjønn og bakgrunner.

Støtte til medlemsskap -
Fritidskortet

Vi er tilknyttet Sandefjord Kommunes tiltak Fritidskortet. Denne ordningen gir barn og unge fra familier med svak økonomi mulighet til å delta i kultur- og fritidsaktiviteter. Med Fritidskortet kan du få dekket medlemskap, treningsavgift og eventuelt kjøp av nødvendig utstyr.

Fritidskortet må søkes om via NAV, følg linken for mer informasjon og pdf til å skrive ut her:  Fritidskortet 2023 - Sandefjord kommune

Samtykker

Vi tar medlemmenes personvern på alvor. Alle medlemmer skal ved innmelding i klubben fylle ut et samtykkeskjema for bildebruk, utarbeidet av NIF. All informasjon lagres etter gjeldende regler for håndtering av personopplysninger. Her finner du samtykkeskjema og retningslinjer.

bottom of page