top of page

Acerca de

Retningslinjer for bildebruk

Når du krysser av for at du godtar våre bildevillkår, betyr det at vi enige om dette:

Det er greit at det blir tatt bilder og film av deg/ditt barn under aktiviteten i idrettslaget. 

Bildene og ev. filmene av deg/ditt barn kan bli brukt på idrettslagets åpne hjemmeside og i sosiale medier.

 

Du må også bekrefte at du har lest «Hvorfor vi er opptatt av regler for publisering av bilder og film av barn» som lenger ned. 

 

Samtykke gis til at idrettslaget tar bilder av meg/vårt barn til ovennevnte bruk. Loven stiller i utgangspunktet ikke krav til at samtykket skal være skriftlig, men ved bruk av samtykkeerklæringen vil det ikke være rom for tvil om at samtykket er gitt.

Hvorfor vi er opptatt av regler for publisering av bilder og film av barn 

Norges idrettsforbund ønsker å sette søkelyset på hvilke regler som gjelder for publisering av bilder og film av våre medlemmer på nettsider, i sosiale medier og i andre publikasjoner. I den forbindelse har Idrettsforbundet laget noen enkle retningslinjer for å bevisstgjøre trenere, ledere, frivillige og foresatte av barn i idrettslag. 

Det er viktig å ha respekt for barn og unges integritet og rett til personvern. Noen kan ha særlige grunner for at de ikke ønsker å bli tatt bilde av. I enkelte tilfeller kan bildedeling få uheldige konsekvenser dersom barnet for eksempel bor på hemmelig adresse. Det er en god skikk å alltid spørre om lov før bildet tas. 

Hovedregelen er at det alltid skal innhentes samtykke fra alle som direkte eller indirekte kan identifiseres på bildene før de publiseres. Dersom de som er avbildet er under 15 år må samtykke hentes inn både av barnet selv og foresatte. Uønsket publisering kan føre til erstatningsansvar og straffeansvar ifølge åndsverkloven. 

Idrettsforbundets retningslinjer: 

1.
Før bilde eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er under 15 år.

 

2.
Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjemabrukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi grunnlag for å publisere bilder og film.

 

3.
Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

 

4.
Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne barn og vær varsom med å ta bilder av lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn.

 

5.
Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier. Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre nettsteder som er passordbeskyttet.

 

6.Dersom et samtykke trekkes tilbake må publiserte bilder og film slettes.

 

Norges idrettsforbund oppfordrer alle idrettslag til å gjøre retningslinjene for publisering av bilder og film kjent i idrettslaget.

bottom of page